apsorbirati udarac


apsorbirati udarac
• cushion

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.